De Smaak van Vrijheid

Vrijheid is voor mij persoonlijk een belangrijk thema. Hoewel dit een universele waarde is en iedereen over de hele wereld verlangt naar vrijheid, is dit niet zomaar automatisch aanwezig. Ik heb door EssentieCoaching geleerd dat vrijheid meer betekenis krijgt in het evenwicht met verantwoordelijkheid. Daarvan bewust worden vergroot mijn innerlijke vrijheid en zelfliefde.

Onvrij
Vanaf mijn geboorte tot nu heb ik op allerlei mogelijke manieren onvrijheid ervaren. Ik heb onderdrukking ervaren, waarin anderen bepaalden dat ik niet goed was zoals ik ben.

Ik ervaar onvrijheid soms in de buitenwereld en soms van binnen. Geboren als een chinees meisje ondervond ik onderdrukking op grond van etniciteit. Niet vrij en blij mezelf mogen zijn. Anderen bepaalden dat dat niet goed was. In mijn gezin van herkomst ervoer ik impliciete regels hoe ik hoorde te zijn. Veel onvrijheden. Aangepast. Niet te luid praten, de anderen voor laten gaan, niet te veel risico’s nemen, heel erg mijn best doen en flink zijn. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Binnen in mijzelf werd het toen ik opgroeide mijn overtuiging dat ik niet goed genoeg was. Mijn zijn werd gekoppeld aan mijn best doen, waardoor de onvrijheid van buitenaf, binnen in mij werd vastgelegd.

Vrijheid volgens EssentieCoaching
Ik leerde bij EssentieCoaching om een onderscheid te maken tussen mijn vastgelegde patronen in denken, voelen en willen. Ik leerde dat dit nodig is om te overleven en om dingen in mijn leven te fiksen. Ik leerde daarnaast vooral ook om de essentie in mijzelf te ervaren. Om te zijn vanuit wie ik in wezen ben. En ik kom tot ontdekking dat mijn ziel, mijn zijn vrij is. Ik ontdekte dat Innerlijke vrijheid altijd beschikbaar is. Dit te ervaren geeft een oneindige ruimte; ruimte om te kiezen, risico’s te nemen en doelen te bereiken.

Wat ik zelf leerde over vrijheid
In mijn leven leerde ik ook dat dingen niet los staan van elkaar. Mijn manifesterende kant staat niet los van mijn gevoelige en ontvankelijke kant. Ik ben soms naar buiten gericht en soms naar binnen gericht. Ik leerde dit tegelijkertijd te ervaren. Bij mezelf in mijn centrum te blijven en me tegelijkertijd te verbinden met een ander.

Zo leerde ik ook dat vrijheid meer betekenis kreeg als het verbonden is met verantwoordelijkheid. Het heeft mij geraakt dat Robert Quinn, een managementexpert uit de VS heeft gezegd dat in Amerika aan de westkust een verantwoordelijkheidsbeeld zou moeten komen, naast de Vrijheidsbeeld aan de oostkust van Amerika.

In mijn wezen leer ik nu dat ik vrij ben en tegelijkertijd verantwoordelijkheid kan nemen. Dat geeft mij een innerlijk evenwicht. Vanuit dit bewustzijn en de verbinding met mijn essentie sta ik in verbinding met anderen, mijn omgeving en de wereld. Ik leer om me ervan bewust te zijn dat iedereen gelijk is en dezelfde levensrechten heeft.

Onbalans
De keren in mijn leven dat ik alleen kies voor de ene kant zonder bewust te zijn van de andere, brengt het in mijzelf een onbalans. Zoveel jaren verantwoordelijkheid nemen voor werk en familie brengt mijn lichaam en mijn zijn uit balans. Ik raakte burned-out. Alleen vrij willen zijn zonder bewust te zijn van verantwoordelijkheid herinner ik me toen we studenten waren en we vanuit onze visie en beïnvloed door ideologieën over vrijheid van toen, besloten te stoppen met onze universitaire studie. We voelden ons vrij en solidair met de werkende klasse. Wat heeft dat mij daarna vele jaren in onbalans gebracht. Totdat ik weer mijn eigen spoor vond.

Zelfliefde
Bewustzijn van vrijheid en verantwoordelijkheid tegelijkertijd doe ik nu uit zelfliefde en in verbinding met mijn omgeving waar ik ook om geef. Deze zelfliefde geeft mij de vrijheid en verantwoordelijk om eerst te kiezen voor mijzelf. En de keuze om te zijn wie ik ben. De verantwoordelijkheid en de vrijheid om de wereld te schenken wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil. De vrijheid om te leven, te genieten, plezier te hebben. Te leven in plaats van te overleven.

Leven
Er is veel gebeurd in ieders leven met iemands vrijheid. Vastgelegde denkpatronen, normen hoe je hoort te zijn en hoe je hoort te handelen. Onvrijheid door verschillende vormen van onderdrukking. De omgeving waarin je bent opgegroeid heeft daar veel invloed op gehad.

Ook met de verantwoordelijkheid is veel gebeurd. Teveel verantwoordelijkheid op je schouders genomen. Voor de situatie in je huis van herkomst. Veel verantwoordelijkheid genomen voor een van je ouders, of een van je zusters of broers. Of moeten overleven in de omstandigheden waarin jouw familie in terecht is gekomen. In een gezin opgroeien waar het onveilig is. Altijd alert moeten zijn. Altijd klaar staan met een oplossing. Waardoor je in het nu verantwoordelijkheid neemt voor alles en iedereen op je werk en thuis. Verantwoordelijkheid nemen is dan een moeten. Ik moet deze verantwoordelijkheid nemen, want wie doet het anders?

Laten we vrij zijn
Laten we vrij zijn, door ons te bevrijden van het nu door onszelf opgelegde moeten en niet mogen.

Zelf vrij zijn maakt tegelijkertijd dat je anderen ook vrij kunt laten in liefde. Ultieme vrijheid van de ziel maak je in jezelf waar, ongeacht de omstandigheden in de buitenwereld.

Bevrijding heeft plaatsgevonden als je kunt ervaren dat het goed is wat het ook is. Je blijft innerlijk vrij en verbonden met de kern van je ziel in het ervaren van de stilte die je bent en in het direct ervaren van wat er is.

May Ing Tan

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *