Informatie voor werkgevers

Onze opleidingen EssentieCoaching en LIFE van Essentiehuis zijn gericht op het vestigen van blijvende fundamentele veranderingen in je authentieke Zijn en daarmee in het gedrag van de deelnemer. Daardoor is hij/zij in staat om met meer bestuurskracht en minder moeite te leven en te werken.

Het is een diepgaand proces naar een eigen unieke essentie. De opleiding opent bewustzijn in verschillende lagen: de vormkracht (gedrag), de essentiekracht (unieke zijn) en de levenskracht (zingeving). Daarin worden niet alleen de kwaliteiten en mogelijkheden duidelijk. Ook de belemmeringen die in de weg staan om die kwaliteiten te kunnen toepassen worden zichtbaar.

Tijdens de opleiding worden theorieën, werkwijzen en oefeningen aangereikt om de belemmeringen op te ruimen en de kwaliteiten te verbreden en te verankeren.

De deelnemer komt zo bij de essentie van zichzelf en dit brengt een innerlijke zekerheid, rust en creativiteit waarmee effectief met de complexiteit van de externe situaties kan worden omgegaan. De deelnemer leert om waardevrij waar te nemen en leert om te gaan met de polariteiten van het leven. Zowel te kunnen omgaan met tegenslag en weerstand zonder kansen en mogelijkheden uit het oog te verliezen. Deelnemers leren zowel te focussen op resultaat als ruimte te maken voor luisteren en volgen.

Het leren in groepsverband draagt bij aan de herkenning en integratie van datgene wat in oefeningen tot bewustzijn is gekomen en versterkt de verankering van het geleerde.

Dat de veranderingen in de praktijk blijvend blijken te zijn is mede te danken aan het feit dat de deelnemer ook wordt aangesproken op diepere lagen in zichzelf, zoals op de laag van de identiteit. Dit is geïntegreerd zowel in theorie en werkwijzen als in de meditaties (mindfulness) welke onderdeel uitmaken van de lessen.

De praktijk.

Niet alleen komt de deelnemer door het aangaan van zijn of haar eigen processen dichter bij zichzelf en de potenties, er wordt daarnaast ook aandacht besteed aan het toepassen van het geleerde in de contacten met de (werk) omgeving.

Een belangrijk onderdeel van de opleidingen is de integratie met de dagelijkse praktijk. Er is voldoende ruimte om casussen uit de praktijk in te brengen zodat er een verbinding is met de werkomgeving. Tussen de modules door continueren we het proces met oefen- en reflectieopdrachten en in intervisiebijeenkomsten  .

Vaak krijgen wij van onze deelnemers terug dat de omgeving de positieve veranderingen niet alleen opmerkt maar dat dit op een constructieve manier ook van invloed blijkt te zijn op de werksfeer.

Het deelnemerspalet.

Onze deelnemers komen zowel uit organisaties met mensgerichte als prestatiegerichte culturen. Zij komen uit diverse geledingen van onder andere het onderwijs, brandweer, politie, technische- en zorgorganisaties, zelfstandige ondernemers en vele andere instanties.

Ook is er een grote diversiteit aan vakgebieden waaruit onze deelnemers komen; leidinggevenden op verschillende niveaus, zelfstandig ondernemers, artsen, therapeuten, specialisten, ingenieurs, beleidsmedewerkers, HR-managers, creatieve beroepen, coaches, trainers om er enkele te noemen.

Wat kunt u verwachten?

Hoewel de aanleidingen en doelen voor het volgen van de opleiding per persoon verschillen is het resultaat dat de deelnemer zijn zelfkennis heeft vergroot en daardoor zelfverzekerder en met meer vertrouwen op het innerlijke kompas in het leven staat. Hij/zij heeft voelen, denken en willen met elkaar verbonden. Hij/zij kan zich zowel verbinden als zich begrenzen. Hij/zij kent zijn/haar motivatie, is zich ervan bewust dat het leven voortdurend aanpassingen vraagt en weet hoe daarmee om te gaan. Hij/zij is daarmee krachtiger, authentieker, effectiever, beter geankerd en inspirerend voor de omgeving.

Wat brengt LIFE (voor leidinggevenden.)

De training LIFE, welke specifiek is gericht op leidinggeven is gericht op het ontdekken, waarderen en volgen van de eigen essentie, als een innerlijk kompas van waaruit het leiderschap kan worden vormgegeven.

Men leert de eigen balans te vinden in uitdagende polariteiten zoals autonomie versus verbinding, dienend versus resultaatgericht leiderschap. Zachte kracht én een stevig anker. In moeilijke situaties is men in staat in het oog van de storm te staan.

LIFE brengt de deelnemer in contact met de eigen bronnen van inspiratie en bezieling. Het verdiept en verrijkt de eigen (beroeps)houding, effectiviteit, eigenheid en handelingsrepertoire. In deze training wordt geleerd om zichzelf als leidinggevende in een diepere bedding te vestigen.

Het is een goede basis voor zowel ‘inclusive leadership’ als coachend leiderschap.

www.essentiehuis.nl