Visie

Essentiehuis maakt binnen de opleidingen gebruik van methodieken die we onderbrengen onder de naam EssentieCoaching. Deze methodieken zijn door Lenne Gieles ontwikkeld en verzameld. In de loop van de jaren zijn ze verder vernieuwd en aangevuld door het team van het Essentiehuis.

De opleiding is bedoeld als deskundigheidsbevordering voor  professionals zoals onderwijzers, coaches, managers, trainers, therapeuten of mensen die anderszins met mensen werken. Ze is ontwikkeld voor mensen die al stappen hebben gezet in de persoonlijke ontwikkeling en bekwaamheid bezitten in het doorlopen van energetische groeiprocessen. Datgene wat op basis van ervaring en kennis al bekend is, kan zich nu verdiepen. We nemen in de opleiding de tijd om essentiële begrippen en principes innerlijk te ervaren. Ook is er ruimte om aan eigen thema’s te werken.

Direct ervaren
De basis van EssentieCoaching is de methode van het ‘Direct ervaren’. Deze methode nodigt voortdurend uit om stil te staan bij dat wat er is. Direct wil zeggen: rechtstreeks, zonder uitstel of omwegen. Bij het ‘Direct ervaren’ blijf je bewust en voelend aanwezig bij de situatie die zich aandient. Ook als het moeilijk is, blijf je aandachtig bij dat wat er is, wat het ook maar is. Het is een eenvoudige werkwijze waarbij het waarnemen van wat er echt is en de energie die je ervaart centraal staan. Je gaat met je volledige aandacht in het moment, door je weerstand heen voelend naar je essentie toe. Je gaat zo direct mogelijk door het verhaal en de vaste zelfbeelden heen naar het gevoel en de energie van de ervaring zelf. Door het direct ervaren manifesteert zich de onderliggende wens, kwaliteit of impuls. Je kunt weer expressie geven aan jouw inspiratie en bezieling.

Omgaan met meerdere bewustzijnslagen
Een ander kenmerk van EssentieCoaching is het werken vanuit verschillende bewustzijnslagen Vorm, Ziel en Oorsprong. Door het bewustzijn van de verschillende bewustzijnslagen heen krijg je voeling met essentie, waardoor stilte de ondertoon wordt in het leven van iedere dag. Het is vooral de integratie van je persoonlijkheid en je lichaam (Vorm) met het unieke zijn van je ziel en de levensbron van de oorsprong die transformatie op een diep niveau mogelijk maakt. Vanuit een gewaar-zijn van het potentieel van je ziel ontstaat zelfherkenning en kan je vervolgens creatief en actief zijn in de wereld.

Bezieling, ziel
Wij werken met een concreet begrip van de menselijke ziel, en met het steeds directer ervaren van dit diepste centrum. Door het opruimen van weerstanden en eenzijdige patronen in onszelf, ga je je eigenheid en je eigen centrum weer ervaren. Deze eigenheid vormt de basis voor concrete en liefdevolle aanwezigheid in de wereld.  De ziel verbindt oorsprong met vorm door gewaar-zijn.

Aanwezigheid
De kracht van aanwezigheid en open aandacht vormen kernelementen van EssentieCoaching® en een belangrijke basis voor professionele kwaliteit. De directe werking van aanwezigheid en aandacht worden verankerd als basis houding van waaruit je met mensen werkt. Met aanwezig zijn geef je de ander een gelegenheid om aan innerlijke (on)rust en weerstanden te werken en daardoor wezenlijke kwaliteiten en impulsen aan te boren.

Ooghoogte
Ieder mens is uniek en gelijkwaardig aan een ander. Dit geldt ook als basisprincipe voor het werken met mensen. De begeleider weet het niet beter maar zorgt voor veiligheid en professionaliteit waardoor degene die aan het werk is zelf een eigen kracht en weg vindt om aan eigen autonomie te kunnen werken.

Denken, voelen, willen
We leren onderscheid maken tussen denken, voelen en willen. Er kunnen belemmerende patronen zijn in elk van deze drie, en ook conflicten tussen wat je denkt, voelt en wilt. Blokkades op ieder niveau vragen om een andere behandeling. Vaste wegen in denken, voelen en willen kunnen, als ze eenmaal helder gezien en onderscheiden zijn, gemakkelijker worden veranderd en opgelost. Als denken, voelen en willen meer samenwerken, keert vitaliteit terug en worden we meer uit één stuk.

Pijn én licht
Zijn met wat er is, het klinkt zo simpel. Toch is juist dit één van de grootste uitdagingen van ons mens-zijn. We willen voortdurend weg van pijn en ongemak, bedenken strategieën, doen ons best, herstellen ons en proberen zo goed en zo kwaad als het is door te leven. Dat kost moeite, juist door het vechten, bevriezen of vluchten en de bijbehorende strategieën. Daardoor is er geen ruimte voor licht, kwaliteiten en potenties.

Pijn en licht bestaan naast elkaar. In de pijn is ook het licht en andersom. Het leven vraagt je te bewegen tussen pijn en licht en dit in jou samen te brengen.

Beschermmechanismes en weerstand
Mensen bouwen in het leven afweermechanismes op tegen pijnlijke ervaringen. Deze afweer is allereerst een beschermer. Het helpt je in het leven te staan. Maar in de loop van de tijd loop je ook tegen de beperkingen van zo’n mechanisme op en ga je worstelen met je innerlijke weerstand die je zelf ervaart. Ook de buitenwereld (je baas, je partner, je team, je kinderen) ervaren deze kanten en krijgen er langzamerhand moeite mee. We werken met een eenvoudig en energetisch  model van verschillende vormen van beschermmechanismes. Werken met dit model biedt een prachtige ingang om ook de kwaliteiten te ervaren die we in onze patronen opgebouwd hebben, om steeds meer uit een open centrum te gaan leven.

Polariteiten
Een mens ontwikkelt een manier van doen. Daarin kies je voor bepaalde accenten. Je wordt bijvoorbeeld actief of juist afwachtend. Je gedraagt je vooral stoer of juist zacht. Je gaat eerder alleen of kiest juist vaak voor samen. In EssentieCoaching® leren we ervaren van polariteit in plaats van dualiteit. De werkelijkheid is niet óf-óf maar én-én. Als je de ene pool kent, ken je vaak in het verborgene ook de andere, of heb je er een grote behoefte aan. We leren polariteiten ervaren en we ontdekken de middenweg.

Stoppen
Door ons vermogen te stoppen met het oude, kunnen we de bekende vaste patronen onderbreken. We ervaren dat er een opening ontstaat, als we eenvoudig niet doorgaan met wat we altijd doen. Dit geeft een kier naar nieuwe ruimte, naar de mogelijkheid van iets anders.

Bestuurskracht
Voorbij het denken, voelen en willen, en voorbij onze afweermechanismes is er iets in ons dat de dingen kan waarnemen, dat de dingen kan ervaren. Wij noemen dat de brede Ik en in een diepere laag essentie of oorsprong. Het is een diep en vrij vermogen tot waarnemen, zien,  kennen en ervaren. We werken regelmatig met meditatieve vormen om dat centrum in onszelf steeds meer te ervaren. Ook in de vele oefeningen worden we ons steeds bewuster van een centrum dat niet alleen in staat is tot helder waarnemen en er bij zijn, maar ook tot direct handelen. Zo wordt onze essentie en daarmee onze innerlijke bestuurskracht steeds meer wakker.

Verlichten én verdichten
EssentieCoaching® wijst een weg omlaag. Het nodigt je uit om het hoogste en meest verfijnde kwaliteiten en potenties dat je kent hier op aarde in de praktijk te brengen. Daarmee aanwezig te zijn in de uitdagingen van de aardse vorm en dynamiek en op die manier hoog en laag samen te brengen.

Begeleiden
Als begeleider en professional leren we om open en in contact aanwezig te zijn. Het principe is: honderd procent bij jezelf én honderd procent bij de ander. Zo ga je open waarnemen wat er gebeurt en ben je afgestemd op de situatie. Je bent eenvoudig en vanuit eigenheid aanwezig. Leidinggeven, begeleiden en samenwerken gaat moeiteloos en effectief.
Methodisch gezien is de werkwijze voortdurend gericht op het tot ontwikkeling komen van je eigen waarheid en het dieper weten. Je zal zo zelf van binnenuit de eigen essentie en daarmee je eigen impuls ervaren. In dit proces is verwerven niet zozeer aanleren, maar vooral ontdekken, toelaten en bewust worden.

2014 - 2023 Copyright Essentiehuis - Opleidingen voor professionals