CRKBO

De Stichting Essentiehuis is geregistreerd bij het CRKBO. Dit is het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, www.crkbo.nl. Daarom betaal je geen BTW over het cursusgeld.

Van de website van het CRKBO:

Opleidingsinstellingen en docenten die aantoonbaar voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs kunnen zich laten registreren bij het CRKBO. Voordeel van registratie bij CRKBO is, dat btw-vrijstelling kan worden verkregen. Alle, niet door de overheid bekostigde instellingen die in Nederland beroepsonderwijs aanbieden, kunnen zich aanmelden bij CRKBO om na een audit of met een vrijstelling geregistreerd te worden in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Dit geldt ook voor buitenlandse aanbieders en ‘contractpoten’ van door de overheid bekostigde instellingen. Door de overheid bekostigde instellingen voor beroepsonderwijs vallen onder een andere regelgeving, waardoor ze in principe vrijgesteld zijn van BTW-heffing.

2014 - 2023 Copyright Essentiehuis - Opleidingen voor professionals