Privacyverklaring Stichting Essentiehuis

Hoe gaan we om met privacy:

Voor de Stichting Essentiehuis is jouw privacy belangrijk. Daarom doen we er alles aan om dat te beschermen.
We beloven daarom:

Zorgvuldig te zijn met je persoonsgegevens. Je kunt erop rekenen dat deze bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet. Wij verkopen je persoonsgegevens niet aan derden. Wij respecteren de keuzes die je ten aanzien van je privacy maakt. Wij bieden je eenvoudige mogelijkheden om je persoonsgegevens in te zien en aan te passen.

Wat gebeurt er met je persoonsgegevens?

We hebben je gegevens nodig om je te kunnen inschrijven voor een workshop of opleiding, om je informatie of nieuwsbrieven -als je hebt aangegeven dat te willen- te kunnen sturen en/of voor het opmaken van certificaten.

Ook sturen wij soms bij een meerdaagse opleiding deelnemerslijsten met dieetwensen naar de locaties en de verzorgers van de maaltijden waar onze activiteiten plaatsvinden. Je kunt ook aangeven dat je dat niet wilt. Wij respecteren daarin je wens.

We geven bij korte workshops geen namenlijsten. Bij langere opleidingen, in verband met het vormen van intervisiegroepen is dit standaard. Elke deelnemer is vrij om aan te geven dat hij/zij dit niet wil.

We publiceren geen foto’s en/of quotes zonder toestemming, noch maken we foto’s zonder toestemming.

Als deelnemers na een workshop gegevens van een andere deelnemer willen via ons, dan sturen wij dat verzoek door aan de desbetreffende persoon met de mededeling dat diegene vrij is om te reageren of niet. Aan de verzoek(st)er antwoorden we dat we geen gegevens doorgeven, maar dat we haar/zijn verzoek zullen doorsturen aan de desbetreffende persoon

Bij carpool-verzoeken benadert de Stichting Essentiehuis beide partijen en vraagt toestemming om contactgegevens uit te wisselen.

De Stichting Essentiehuis respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website(s) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Stichting Essentiehuis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij we van tevoren toestemming hiervoor hebben verkregen.

De informatie wordt niet met derden gedeeld.

Onderaan iedere mailing is er de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om af te melden.

Je kunt te allen tijde je gegevens die bij de Stichting Essentiehuis bekend zijn opvragen en inzien, laten aanpassen of laten verwijderen. Ook kun je te allen tijde je toestemming voor een bepaalde verwerking intrekken. Je kunt een klacht indienen als je van mening bent dat de Stichting Essentiehuis bovenstaande niet waarmaakt. Je kunt je klacht per e-mail richten aan info@essentiehuis.nl

Stichting Essentiehuis
Borgelerstraat 24
7412 XC  Deventer
Telefoon: 06-39142755
Mail: info@essentiehuis.nl
www.essentiehuis.nl

mei 2020