Wat betekent CRKBO?

Wij zijn geregistreerd bij het CRKBO voor onderwijsinstellingen.
Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.
Wij zijn ingeschreven in het Register Instellingen.
Een belangrijk voordeel van deze registratie is dat wij niet BTW-plichtig zijn waardoor de tarieven lager zijn.