LIFE: Leiderschap vanuit Innerlijke Focus en Essentie

LIFE is een training die gericht is op het ontdekken, waarderen en volgen van jouw essentie, als een innerlijk kompas van waaruit je jouw werk vormgeeft. Je leert je eigen balans te vinden in uitdagende polariteiten zoals autonomie versus verbinding, dienend versus resultaatgericht leiderschap. Zachte kracht én een stevig anker. Werken vanuit je essentie geeft een innerlijke zekerheid, rust en creativiteit waarmee je effectief met de complexiteit in de externe omgeving kunt omgaan. In moeilijke situaties ben je in staat in het oog van de storm te staan.
LIFE heeft tot doel je in contact te brengen met je bronnen van inspiratie en bezieling. Het biedt je de mogelijkheid om je eigen (beroeps)houding, effectiviteit, eigenheid en handelingsrepertoire te verdiepen en te verrijken. In deze training leer je om jezelf als leidinggevende in een diepere bedding te vestigen. Je leert om vanuit je autonomie om te gaan met de nieuwe wereld. Je loodlijn geeft je houvast in de steeds veranderende wereld. Je bent op deze manier voorbereid op de toekomst en je kunt jouw medewerkers hierin meekrijgen.
Een belangrijk onderdeel van de training is de integratie met je dagelijkse praktijk. In de training wordt gewerkt met voorbeelden uit jouw werksituatie. Tussen de modules continueren we het proces met oefen- en reflectieopdrachten en coaching gesprekken.

Deze training kan ook In-company worden gegeven.

Programma, beschrijving inhoud volgt hieronder.
Module 1 Je eigen diversiteit als kracht
Module 2 Leiderschap vanuit je loodlijn
Module 3 Vrijheid en verantwoordelijkheid
Twee individuele coaching gesprekken tussen module 3 en 4.
Module 4: terugkomdag met thema Sturen vanuit je loodlijn
Voorafgaand aan de training heb je een intakegesprek met een van de trainers. Een uitgebreide beschrijving van het programma vind je hieronder.

Resultaat
Leidinggeven vanuit jouw essentie, je persoonlijke kwaliteiten
Handelen vanuit verbinding én autonomie
De kracht van je innerlijke diversiteit kennen en benutten
Je innerlijke kompas en zekerheid ontwikkelen om keuzes te kunnen maken en in moeilijke situaties te kunnen handelen
Resultaten behalen met behoud van plezier en bezieling.
Je kunt omgaan met de nieuwe wereld en je medewerkers hierin meenemen

Doelgroep
De training is bestemd voor mensen die leiding geven (aan teams, organisaties, projecten of programma’s) en die bereid zijn om via zelfreflectie het eigen innerlijk kompas te versterken en hun impact in de buitenwereld te vergroten.

Werkwijze
De training is geworteld in het gedachtengoed van EssentieCoaching®. We gebruiken werkwijzen die zowel het denken, het voelen, het willen, als het lichaam aanspreken. Afwisselend bieden we meditatie, theoretische inleidingen en oefeningen. We vragen je om te werken met voorbeelden uit je eigen praktijk. Zowel plenair als in kleine groepen.

Accomodatie
Wij verblijven in het Conferentiehotel Villa Heidebad te Epe.

Tarief: € 3.200 + € 1.250 verblijfskosten (BTW-vrij)

Voor meer informatie en opgave kun je ons mailen: info@essentiehuis.nl of bellen naar May Ing 06 51064523

Inhoud programma
Module 1 – Je eigen diversiteit als kracht
We ervaren diversiteit in cultuur, in de manier van samenwerken en van leidinggeven als verrijkend én als belemmerend. De kansen die in diversiteit verscholen zitten worden door ons niet altijd optimaal benut.
Diversiteit is ook in onszelf te vinden. Sommige kanten in jezelf zijn als kwaliteit ontwikkeld (en soms wel erg dominant), terwijl andere onderdrukt of ‘behoeftig’ zijn. Juist die te sterke kwaliteiten en de behoeftige kanten beïnvloeden ons en onze performance vaak sterk. In deze module verdiep je jouw inzicht in je verschillende interne polen en leer je die als kracht benutten. Inzicht in eigen diversiteit stelt je in staat om de diversiteit in je eigen team, afdeling, organisatie en bij je klanten te herkennen en te benutten.

Module 2-Leiderschap vanuit je loodlijn

Verbinding en relaties hebben we nodig om ons werk te doen en samen dingen tot stand te brengen. We zijn de hele dag met mensen in contact. Soms geven de contacten energie en flow, maar soms is ook sprake van moeizame samenwerking waar weinig tot stand komt. In deze module vergroot je jouw vermogen in contact te blijven, ook als het spannend wordt. In het model contact & grens aanschouwen we de verschillende mechanismen die een vruchtbaar samenwerken bemoeilijken en je uit je lood halen.

Module 3 – Vrijheid en verantwoordelijkheid
De cultuur van een organisatie, bijvoorbeeld het gedrag van leiders, het omgaan met belangen en druk, de kwaliteit van samenwerking en de authenticiteit van medewerkers zijn direct merkbaar voor klanten en partners. Ze bepalen in hoge mate effectiviteit en efficiëntie. Daar waar bij leidinggevenden én medewerkers denken-voelen-willen werkelijk bij elkaar aansluiten is dat direct merkbaar in een heldere en levende sfeer en dito contacten met anderen. Daardoor verbetert de onderlinge samenwerking, de effectiviteit, de kwaliteit en de motivatie. Je team werkt vanuit een vruchtbare bodem. Om dit te bereiken leren we in deze module om te stoppen met handelen vanuit wat we –soms onbewust – van onszelf moeten ( verantwoordelijkheid). We verankeren sterker in wat we willen, wat ons motiveert in leiding geven. Wat je doet en wie je bent vallen meer samen. Je ervaart vrijheid in handelen.

Module 4 Sturen vanuit je loodlijn
Hoe kom je terug vanuit de waan van de dag in je rust en in je loodlijn. Op deze dag krijg je aandacht om je midden terug te vinden waardoor je weer overzicht hebt en de verbinding met jezelf. Je ervaart balans, ook in drukte en stress.

Coaching gesprekken
In deze coaching gesprekken kun je situaties vanuit je praktijk inbrengen. We nodigen je uit om dat wat je tot nu toe hebt geleerd toe te passen en te ankeren in je werk en leven. De coaching gesprekken tussen de modules in vinden plaats, afgestemd op een geschikt tijdstip, op een locatie van de trainer.

Data 2023:

Module 1 is een driedaagse 12 tot 14 juni 2023
Module 2 is een tweedaagse 5 en 6 september 2023
Module 3 is een tweedaagse 9 en 10 oktober 2023
Module 4 is een terugkomdag. Datum in overleg.

2014 - 2023 Copyright Essentiehuis - Opleidingen voor professionals