Leergang Leiderschap uitgebreide informatie

Leidinggeven vanuit je eigen essentie.

Waardoor laat ik mij leiden? Wie of wat bepaalt mijn dagelijks handelen? Hoe geef ik richting aan wat ik belangrijk vind? Hoe kan ik vanuit persoonlijke bezieling werken?
De leergang Leiderschap is een leertraject, gericht op het ontdekken, waarderen en volgen van jouw essentie. Een pas op de plaats om inzicht te krijgen in hoe je kunt leiding geven vanuit diepere lagen in jezelf waar jij je bij thuis voelt.
Jouw essentie is een kompas van waaruit je jouw werk en jouw leven vormgeeft. Deze essentie is heel rijk aan mogelijkheden. Je leert verbindingen te maken tussen verschillende polariteiten zoals autonomie en verbinding en dienend en resultaat gericht leiderschap. Werken vanuit je eigen essentie geeft een innerlijke zekerheid en creativiteit waarmee je effectief op de complexiteit in de externe omgeving kunt reageren. In moeilijke situaties ben je dan in staat om in het oog van de storm te staan.
De leergang Leiderschap heeft tot doel je in contact te brengen met je bronnen van inspiratie en bezieling. Het biedt je de mogelijkheid om je eigen (beroeps)houding, effectiviteit, eigenheid en handelingsrepertoire te verdiepen en te verrijken.
Een belangrijk onderdeel van het traject is de integratie met je dagelijkse praktijk. Tijdens de modules wordt met eigen voorbeelden vanuit de werksituatie gewerkt. Tussen de modules wordt het proces gecontinueerd door verschillende werkvormen die we tijdens de training nader invullen.
Dit leertraject vraagt van jou dat je open staat voor zelfreflectie om je eigen leerproces in beweging te krijgen. Het vraagt van je om nieuwsgierig te zijn vanuit open mind en open hart.

Programmastructuur:
Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten. De eerste en de laatste bijeenkomst zijn 3 dagen en de andere drie bijeenkomsten zijn 2 dagen. De training wordt ontworpen op grond van jouw vraagstukken. Je hebt daarom ook een intakegesprek met de trainer.
Intake gesprek
Dit gesprek voert ieder individueel met de trainer en zal circa 1 uur duren.
Doelgroep
Het traject is bestemd voor alle mensen die leiding geven en die bereid zijn om via zelfreflectie een pelgrimstocht te maken naar de eigen zachte stuurmanskracht.
Werkwijze
Omdat we in diepte gaan gebruiken we werkwijzen die zowel het denken, het voelen en het lichaam aanspreken. We werken vanuit stilte met verschillende werkvormen vanuit EssentieCoaching®. Afwisselend gebruiken we meditatie, theoretische inleidingen en oefeningen. Zowel plenair als in kleine groepen. Verschillende werkvormen zijn direct toepasbaar op je eigen werk.

Programma

Module 1 Je eigen diversiteit als kracht
De wereld is zeer divers. De laatste jaren zijn we in direct contact met de rest van de wereld. Ook in Nederland komen we in allerlei lagen van de maatschappij diversiteit tegen. Diversiteit in cultuur, in de manier van samenwerken en leidinggeven. We ervaren diversiteit als verrijkend en als belemmerend. Heel vaak worden de kansen die in diversiteit verscholen zitten te weinig benut.
Diversiteit is ook innerlijk in onszelf te vinden. Er zijn verschillende kanten in onszelf die ons stimuleren en belemmeren in effectief gedrag. In deze training verkrijg je inzicht in je eigen diversiteit en leer je dit als kracht te benutten. Het krachtenveld van stimulerende en belemmerende factoren in gedrag als polariteiten herkennen en erkennen. Inzicht in eigen diversiteit zorgt ervoor dat je instaat bent om de diversiteit in je eigen team, afdeling, organisatie en bij je klanten te herkennen en te benutten.

Module 2 Leiderschap vanuit je loodlijn
‘Soft factors’ beïnvloeden het functioneren van een organisatie, negatief of positief. Bepaalde kenmerken van een organisatie zoals het gedrag van leiders,  het omgaan met belangen en druk, de kwaliteit van samenwerking en de authenticiteit van medewerkers zijn direct merkbaar voor klanten en partners. Ze bepalen in hoge mate effectiviteit en efficiëntie. Daar waar bij leidinggevenden én medewerkers denken-voelen-willen werkelijk bij elkaar aansluiten is dat direct merkbaar. Daardoor verbetert de onderlinge samenwerking, de effectiviteit, de kwaliteit en de motivatie. Je team werkt vanuit een vruchtbare bodem. Om dit te bereiken leren we in deze module om te stoppen met handelen vanuit de vele onbewuste ‘moetens’. We ontdekken weer wat we willen, wat ons motiveert in leiding geven. Wat je doet en wie je bent vallen meer samen. Zo word je als mens authentiek en vergroot je je stuurkracht.

Module 3 Vrijheid en verantwoordelijkheid
Relaties, verbinding, we hebben het nodig om ons werk te doen en samen dingen tot stand te brengen. We zijn de hele dag met mensen in contact. In alle vrijheid of toch uit te grote verantwoordelijkheid? We kennen het allemaal wel – zelf of in ons team – moeizame samenwerking waar weinig tot stand komt. In deze module vergroot je jouw vermogen om in contact te blijven vanuit vrijheid en verantwoordelijkheid, ook als het spannend wordt. In het model contact & grens aanschouwen we de verschillende mechanismen die een vruchtbaar samenwerken bemoeilijken. Je ervaart aan den lijve wat er gebeurt als vrijheid in het geding komt, durf je in contact te blijven? En je ervaart wat er gebeurt als je teveel verantwoordelijkheid draagt, kan je nog nee zeggen?. Waar herken jij je in en welke basishouding heb je goed ontwikkeld? Vanuit de al aanwezige kwaliteiten maak je een keuze hoe je een beweging kunt maken naar meer autonomie.

Module 4 Kracht van aandacht
Essentie is een constante aanwezigheid in en om je heen. Het is je diepste identiteit, je diepste ‘zijn’. Het bewustzijn hiervan is er af en toe en dan verdwijnt het weer naar de achtergrond. Onze persoonlijkheid met haar of zijn eigenaardigheden neemt dan de leiding weer over en vaak blijven die patronen zich herhalen. We gaan in deze module ervaren hoe het is om vanuit stilte te zijn. We gaan ervaren dat leidinggeven vanuit je essentie veel effectiever is. In deze module leer je ook om in je essentie te zijn en daar vanuit je energie te behouden, terwijl je 100% aandacht hebt voor je medewerkers of je klanten.

Module 5 Besturen vanuit balans
We hebben in leven en werk een goede balans nodig tussen de door Robert Quinn genoemde ‘concurrerende waarden’ in besturen. In EssentieCoaching noemen we deze tegengestelde krachten ‘polariteiten’. Ons handelen wordt gestuurd door een innerlijke krachtenveld. Een krachtenveld dat uit verschillende facetten bestaat. Ze zijn tegengesteld aan elkaar, maar horen ook onverbrekelijk bij elkaar. Je bent het meest in je kracht als je in staat bent om vanuit het midden van dit krachtenveld te leven en te werken. Vanuit dat midden heb je overzicht, verbinding met jezelf, ervaar je rust en bepaal je je handelen. Je ervaart balans, ook in drukte en stress.
Staan al je krachten in hun volheid tot je beschikking? Door de kwaliteiten van de verschillende polariteiten in jezelf – en anderen – te erkennen en ruimte te geven, vinden er vaak verrassende verschuivingen plaats. Je staat sterker en bent vollediger aanwezig.

Resultaat

  • Leidinggeven vanuit je essentie
  • Verbinding maken vanuit autonomie
  • De kracht van je innerlijke diversiteit en polariteit kennen en benutten
  • Je kompas, je innerlijke zekerheid, vinden om in moeilijke situaties te kunnen handelen
  • Resultaten behalen vanuit bezieling en met behoud van energie en plezier

Voor meer  informatie en opgave kun je ons mailen: info@essentiecoaching.nu of bellen 06-39142755.

Nieuwe data in 2017
17-18-19 mei 2017
29-30 juni 2017
20-21 september 2017
21-22 november 2017
29-30-31 januari 2018

2014 - 2023 Copyright Essentiehuis - Opleidingen voor professionals