Lezingen

Lenne Gieles, grondlegger van EssentieCoaching® houdt regelmatig lezingen over haar werk. Indien een lezing openbaar is, wordt deze vermeld in de agenda. Wil je Lenne boeken voor een lezing dan kun je contact opnemen via info@essentiecoaching.nu.

Lezing: Contact – vrijblijvend of bevrijdend?

Contact is een energetische verbinding, een gewaarzijn van een energiestroom die versterkt optreedt als er twee of meer mensen bewust samenzijn.

Hoe je ook zoekt en je best doet, plotseling kan duidelijk worden dat er geen wezenlijk contact is tussen jou en je omgeving. Dat kun je als een schok ervaren, maar het schudt je tegelijk wakker uit een verdoving. Het terugvinden van dit (aan het leven inherente) contact met alles en iedereen, is een hele weg. Het kan het begin zijn van je thuisreis.

In de psychotherapie wordt het gemis aan contact vooral gezien als een gevolg van weerstand: je beschermt jezelf op basis van eerdere ervaringen en voelt vervolgens weerstand. Door het jarenlang begeleiden van mensen en door mijn eigen relaties ben ik echter op subtielere niveaus gaan zoeken naar de oorzaak en de betekenis van weerstand. Ik ben me meer en meer toe gaan leggen op het achterhalen wat de weerstand op contact inhoudt.

Mijn interesse heeft altijd gelegen in het subtiel waarnemen van dat wat er gebeurt in mezelf en in anderen. Voortbouwend op de kennis die ik had vanuit de Gestalt en de Psychosynthese, ben ik de gangbare afweermechanismen binnen de psychotherapie terug gaan brengen tot hun energetische grondvormen. Deze grondvormen werden zichtbaar toen ik ging kijken naar de manier waarop iemand met de beschikbare, hem omringende energie omgaat. Ook de samenhang met subpersonen, een begrip uit de Psychosynthese, werd me duidelijk door in te zien dat dit een logisch gevolg is van een langdurig gebruikt energiepatroon. Deze energiepatronen tekenden zich steeds helderder voor me af. Wat eerst een wirwar van indrukken leek, ontvouwde zich langzamerhand tot een helder en eenvoudig patroon, dat leek op het labyrinth in de kathedraal van Chartres. Plotseling kon ik zien dat het geen losse op zichzelf staande patronen waren; dat het weliswaar verdwaalde, maar toch samenhangende energieën waren die je zelf de hand kunt geven en die je de weg naar huis kunnen wijzen. Zo kreeg ik inzicht in de beschermende reactiepatronen van mezelf en van anderen en dat maakte mijn leven letterlijk – een stuk lichter. Ik wist met groeiende zekerheid dat je persoonlijkheid mee kàn transformeren wanneer je gericht bent op dat waaruit ze voortkomt. De oplossing van contactproblemen vind je niet binnen de persoonlijkheid maar in het bewustzijn van de ziel.
Met deze kennis in het achterhoofd veranderde mijn aanpak van wat ons weghoudt van contact volkomen. In deze lezing zal ik daar uitgebreid op ingaan. Ik zal eerst de voorbereiding van de reis beschrijven aan de hand van het verkrijgen van inzicht in contact en de afweer ervan. Daarna beschrijf ik de bagage die je meeneemt als hulpbronnen voor onderweg: inzicht, verlangen, intentie, kwaliteit en oplettendheid. Ik hoop dat dit mag leiden naar meer contact, meer innerlijke vrijheid, meer vrede, een grotere stabiliteit en relaties die bevrijdend zijn.

Lezing: THUIS, een uitnodiging om te leven vanuit je oorsprong.

Op heldere, nabije wijze verwoordt Lenne hier een directe weg naar leven vanuit je oorsprong, je essentie. Ieder mens herinnert zich zijn heelheid intuïtief als een thuisgevoel. De rode draad in deze lezing is de uitnodiging om dit diepste weten opnieuw concreet te maken en te integreren in het dagelijks leven.
Zijn vanuit je diepte houdt een grote omkering van perspectief in. Levend vanuit oorsprong ben je niet langer gefixeerd op, en overgeleverd aan de eisen van de buitenwereld en bepaalt Zijn van binnenuit wat je doet en laat. Dit Zijn is de grondslag van je dag en het vult je activiteit met rust en aandacht. In mijn boek nodig ik je uit tot het ‘direct ervaren’ van alles wat zich in je leven aandient. Direct ervaren is breder dan voelen alleen; het is voelen, ingebed in gewaarzijn en het houdt alles in: van laag naar hoog, van vorm tot oorsprong, van weerstand tot openheid. Door jezelf te nemen zoals je bent en te accepteren wat er op je pad komt, voeg je wat je voelt en wie er voelt samen; je laat zo een volledige levensbereidheid zien. Je ontwikkelt een steeds subtieler waarnemen, en herkent gedragspatronen die afscheiding veroorzaken. Je kiest er steeds vaker voor om te leven vanuit je oorsprong en in verbinding. Dit ‘zijn wie je bent’ geeft je vervulling: je bent thuis.

Lenne Gieles schreef het boek THUIS, een uitnodiging om te leven vanuit je oorsprong. Zie ‘Inspiratie’. Eerder schreef ze voor intern gebruik in de opleiding de ‘Handleiding voor EssentieCoaching®’.

2014 - 2023 Copyright Essentiehuis - Opleidingen voor professionals