Wat is de studiebelasting voor de opleiding EssentieCoaching?

De opleiding EssentieCoaching bestaat uit 2 jaren met vijf driedaagse trainingen per jaar al kan ook na het eerste jaar worden afgerond. Deze training omvat per jaar 40 dagdelen voor het volgen van de training met extra uren voor coaching, intervisie, supervisie en zelfstudie; in totaal  262 studiebelastinguren (sbu).

Tijdens de training wordt materiaal aangereikt om tussen de opleidingsblokken in het geleerde te verwerken, te verdiepen en te integreren (handleiding en boekenlijst, 100 sbu)). In de supervisie wordt het geleerde geoefend en uitgewisseld. Daarnaast wordt van de deelnemers verwacht dat ze tussentijds deelnemen aan een intervisiegroep van minimaal 4 personen ( 16 sbu) en bovendien dat ze eenmaal supervisie per leerjaar (8 sbu) ontvangen privé of in een kleine groep.

Er is nog een derde jaar waaraan kan worden deelgenomen. Deze opleiding omvat 20 dagdelen en extra uren voor coaching, intervisie, supervisie en zelfstudie, totaal 131 studiebelastinguren (sbu).