Uitgangspunten van EssentieCoaching

De werkwijze EssentieCoaching® nodigt voortdurend uit om stil te staan bij dat wat er is. Het ‘direct ervaren’ is daarbij steeds de basis. Je gaat met je volledige aandacht in het moment, zonder omwegen en direct, door je weerstand heen voelend naar je essentie toe. Van daaruit geef je, soms ook door je weerstand heen, expressie aan jouw inspiratie en bezieling.

Hieronder lichten we kort een aantal kernbegrippen en elementen van de wekwijze EssentieCoaching® toe, zodat je kan proeven hoe wij werken.

Professionele kwaliteit
We werken met professionals zoals coaches, managers, trainers en therapeuten. Steeds weer blijkt dat er voor hen de eigen essentie opengaat zodra ze gaan werken met EssentieCoaching®. Datgene wat op kennisniveau al bekend is, kan zich nu verdiepen. In de opleidingen worden essentiële begrippen en principes innerlijk te ervaren. Ook is er ruimte voor eigen persoonlijke ontwikkeling. Zo komt wie je bent, je diepste weten, samen met je  professionele handelen .

Aanwezigheid
De kracht van aanwezigheid en open aandacht vormen kernelementen van EssentieCoaching® en een belangrijke basis voor professionele kwaliteit. De directe werking van aanwezigheid en aandacht worden verkend en eigen gemaakt. Daarin leer je ook jezelf beter kennen: je innerlijke (on)rust en weerstanden, en hoe je jouw wezenlijke kwaliteiten en impulsen kan aanboren.

Denken, voelen, willen
Je leert onderscheid maken tussen denken, voelen en willen. Er kunnen belemmerende patronen zijn in elk van deze drie, en ook conflicten tussen wat je denkt, voelt en wilt. Blokkades op ieder niveau vragen om een andere behandeling. Vaste wegen in denken, voelen en willen kunnen, als ze eenmaal helder gezien en onderscheiden zijn, gemakkelijker worden veranderd en opgelost. Als denken, voelen en willen meer samenwerken, keert vitaliteit terug en wordt je meer uit één stuk.

Bezieling, ziel
Wij werken met een concreet begrip van de menselijke ziel, en met het steeds directer ervaren van dit diepste centrum. Door het opruimen van weerstanden en eenzijdige patronen in jezelf, ga je je eigenheid en je eigen centrum weer ervaren. Deze eigenheid vormt de basis voor concrete en liefdevolle aanwezigheid in de wereld.

Pijn én licht
Zijn met wat er is, het klinkt zo simpel. Toch is juist dit één van de grootste uitdagingen van ons mens-zijn. We willen voortdurend weg van pijn en ongemak, bedenken strategieën, doen ons best, herstellen ons en proberen zo goed en zo kwaad als het is door te leven. Dat kost moeite, juist door het vluchten en de bijbehorende strategieën. Via de methode van het direct ervaren biedt EssentieCoaching® een werkwijze om zulke patronen te doorbreken. Hierbij help je de ander zo direct mogelijk door het verhaal en de vaste zelfbeelden heen naar het gevoel en de energie van de ervaring zelf. Door het direct ervaren manifesteert zich de onderliggende wens, kwaliteit of impuls.

Afweermechanismes en weerstand
Mensen bouwen in het leven afweermechanismes op tegen pijnlijke ervaringen. Deze afweer is allereerst een beschermer. Het helpt je in het leven te staan en vormt je persoonlijkheid. Maar in de loop van de tijd loopt bijna elk mens ook tegen de beperkingen van zo’n mechanisme op en ga je worstelen met de innerlijke weerstand die je zelf ervaart. Ook de buitenwereld (je baas, je partner, je team, je kinderen) ervaren deze kanten en krijgen er langzamerhand moeite mee. We werken met een eenvoudig maar op brede ervaring gestoeld model van types afweermechanismes. Werken met dit model biedt een prachtige ingang om ook de kwaliteiten te ervaren die we in onze patronen opgebouwd hebben, om steeds meer uit een open centrum te gaan leven.

Polariteiten
Een mens ontwikkelt een stijl van doen. Daarin kiest hij of zij voor bepaalde accenten. Hij wordt bijvoorbeeld actief of juist afwachtend. Gedraagt zich vooral stoer of juist zacht. Gaat eerder alleen of kiest juist vaak voor samen. In EssentieCoaching® leren we denken in polariteit in plaats van in dualiteit. De werkelijkheid is niet óf-óf maar én-én. Als je de ene pool kent, ken je vaak in het verborgene ook de andere, of heb je er een grote behoefte aan. We leren polariteiten ervaren en we ontdekken de middenweg.

Stoppen
Door ons vermogen te stoppen met het oude, kunnen we de bekende vaste patronen onderbreken. We ervaren dat er een opening ontstaat, als we eenvoudig niet doorgaan met wat we altijd doen. Dit geeft een kier naar nieuwe ruimte, naar de mogelijkheid van iets anders.

Bestuurskracht
Voorbij het denken, voelen en willen, en voorbij onze afweermechanismes is er iets in ons dat naar de dingen kan kijken, dat de dingen kan ervaren. Wij noemen dat de innerlijke getuige. Het is een diep en vrij vermogen tot zien, kennen en ervaren. We werken regelmatig met eenvoudige meditatieve vormen om dat centrum in onszelf steeds meer te ervaren. Ook in de vele oefeningen worden we ons steeds bewuster van een centrum dat niet alleen in staat is tot helder waarnemen en er bij zijn, maar ook tot direct handelen. Zo wordt onze essentie en daarmee onze innerlijke bestuurskracht steeds meer wakker.

Verlichten én verdichten
Veel stromingen in persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit leggen het accent op verlichting, een hoger bewustzijn. EssentieCoaching® wijst juist een weg omlaag aan. Het nodigt je uit om het hoogste en meest verfijnde dat je kent hier op aarde in de praktijk te brengen. Daarmee aanwezig te zijn in de uitdagingen van de aardse vorm en dynamiek en op die manier hoog en laag samen te brengen.

Begeleiden vanuit ooghoogte
Als begeleider en professional leren we om open en in contact aanwezig te zijn. Het principe is: honderd procent bij jezelf én honderd procent bij de ander. Zo ga je open waarnemen wat er gebeurt en ben je afgestemd op de situatie. Je bent eenvoudig en vanuit eigenheid aanwezig. Leidinggeven, begeleiden en samenwerken gaat moeiteloos en effectief.
Methodisch gezien is de werkwijze voortdurend gericht op het tot ontwikkeling doen komen van de eigen waarheid en het dieper weten van de cliënt. Deze zal zo zelf van binnenuit de eigen essentie en daarmee de eigen impuls ervaren. In dit proces is verwerven niet zozeer aanleren, maar vooral ontdekken, toelaten en bewust worden.

2014 - 2023 Copyright Essentiehuis - Opleidingen voor professionals