Eerste jaar

In het eerste jaar leer je de kernbegrippen en methodieken van EssentieCoaching. De rode draad is de werkwijze “direct te ervaren”. Dit “direct ervaren” is een eenvoudige en intensieve weg om bij je essentie te komen. Je wordt uitgenodigd om direct in het hier en nu gewaar te zijn van wat er is. Het kan zowel pijn zijn als licht, potenties en behoeftes en weerstand of openheid. Je wordt steeds meer bewust van je gedragspatronen die afscheiding veroorzaken en je leert meer te kiezen om vanuit zelfliefde in verbinding te zijn en te handelen. Dit kan een grote omkering van perspectief inhouden. Je leert dit ZIJN als de grondslag van je dag te vestigen. In je drukke bestaan ervaar je een bodem van rust en aandacht.

De training bestaat uit vijf weekenden van drie dagen, vanaf vrijdagochtend 10:00 uur tot zondagmiddag ca. 16:00 uur.

Elk weekend staat in het teken van een thema.
Module 1: Integratie van verschillende kenvermogens van een mens: het denken, voelen en willen.
Module 2: Transformeren van moeten en niet mogen naar vrijheid in willen en mogen.
Module 3: In contact zijn en autonoom blijven. Herkennen van je beschermingsmechanismen in situaties dat er weerstand is.
Module 4: Balans vinden in de verschillende polariteiten in jezelf en het eigen maken van de kant die minder vanzelfsprekend aanwezig is in je leven.
Module 5: Identiteit, loslaten van de vastgeroeste niet meer effectieve identificaties. Leven vanuit je essentie.

Steeds werken we door middel van het begrijpen van de theoretische achtergrond en door middel van zelf ervaren in verschillende oefeningen.  Elke dag zijn er meditatieve en lichaamsgerichte werkvormen.

Data 2024

15-17 maart 2024
10-12 mei 2024
14-16 juni 2024
13-15 september 2024
1-3 november 2024

Kosten eerste jaar:
€ 3800,00 particulier en ZZP’ers
€ 6000,00 zakelijk of vergoeding door werkgever
€ 2800,00 voor inkomens tot 1350,- per maand

Plaats
Meeuwenveen Accommodaties
Meeuwenveenweg 1 – 3
7971 AB Havelte.
Centrum Meeuwenveen ligt in de bossen achter de Havelter Es. De omgeving is zeer gevarieerd. Op tweehonderd meter is het Uffelter Binnenveld, een natuurgebied van Het Drentse Landschap. Er is volop ruimte om van deze prachtige omgeving te genieten.

We verzorgen de opleiding met een team van minimaal 2 trainers. De groepen bestaan uit 10-14 mensen.

Er zijn drie opleidingsjaren maar je kunt na elk jaar afronden.

De opleiding is CRKBO geregistreerd en wordt erkend als nascholing door verschillende beroepsverenigingen. Zie ‘CRKBO’.
Om meer te weten vanuit welke visie we werken, zie ‘Uitgangspunten’
Voor meer informatie en opgave kun je ons ook mailen: info@essentiehuis.nl of bellen 06-39142755.

2014 - 2023 Copyright Essentiehuis - Opleidingen voor professionals